Fototävling

Inbjudan till

Årets Bild - tävling för 2015 års bilder
Sista inlämningsdatum 15 februari 2016
 

Tävlingsregler:
Tävlingen står öppen för alla klubbmedlemmar.
Du väljer ut
dina egna bästa bilder från det gångna året som varit.

OBS,  inlämning i digital form, praktisk info längre ned.

Du får deltaga med max 5 bilder i varje klass.
Klass A: Svart/vit.
Klass B: Färgbilder.
Klass C: Efterbehandlade (Manipulerade bilder).

Bilderna i klass A och B får inte vara manipulerade, se definition nedan.
För klass A gäller att hela bilden konverteras till svartvit i ett moment, de kan sedan justeras i enlighet med definitionen på icke-manipulerad bild.
Bilderna i klass C skall vara manipulerade.
OBS bilder som inte är manipulerade skall tävla i klass A eller B.

För att skilja på manipulerade och icke-manipulerad bilder använder vi definitionen på Fotosidan.se:
http://www.fotosidan.se/cldoc/info-unmanipulated.htm?__style=help
För att uttrycka sig enkelt så visar en icke manipulerad det som kameran såg vid exponeringsögonblicket.
Därefter kan man göra vissa justeringar som inte förändrar den verklighet som bilden visar.
Några exempel:
Man FÅR ta bort sensorfläckar, göra smärre justeringar av ljusnivåer och kontrast, göra beskärning.
Man FÅR INTE ta bort föremål, ändra perspektiv, göra bilden suddig.

Bilderna får inte tidigare ha belönats med diplom och/eller pris i tidigare tävlingar.

För att garantera anonymitet inför juryn skall bildfilerna INTE innehålla namn, utan ditt anställningsnummer eller annan "kod", se nedan.
Dessutom måste det framgå separat vem som lämnar in bilderna, lämpligtvis i mailet som du sänder bilderna!
 

Lämna in bilderna genom att sända ett eller flera mail till
tavling@vtkfoto.com
har du många filer som är stora kan det vara lämpligt att dela upp i flera mail.


Vill du lämna in bilderna på annat sätt eller har frågor kring klassindelning, inlämnande eller annat kontakta
bjorn.karf@volvo.com eller uno.ekberg@volvo.com

Bilderna skall vara i jpeg format. Välj god jpeg kvalitet (nivå 9-11 i Photoshop kan vara lämpligt)  för kraftig komprimering kan vara missvisande för bildens kvalitet.
Skala inte ner bilden mer än till 2000 pixlar på bredaste sidan gärna fler pixlar, samma skäl som jpeg kvalitén ovan.
Varje bildfil bör dock inte överstiga 5Mb.
Namnet på varje bildfil skall ha namn enligt dessa exempel:
s-99999-stranden.jpg, f-99999-sommarstuga.jpg, e-99999-brygga.jpg


Första bokstaven är klass s=svartvitt, f= färg, e = efterbearbetad,  99999 är anst.nr. eller annan identitet, texten efter är titeln på bilden,
Välj ett kort namn annars kan filnamnet bli för långt.
 

För er som fotograferar med film, kan bilderna lämnas in inskannade.

Vi vill eventuellt genomföra en utställning av ett urval av de inlämnade bilderna samt publicera prisbelönta och kommenterade bilder på vår hemsida.
Vissa bilder skickas dessutom in till RIFO för att eventuellt komma med i deras Årsbok.
Om detta inte godkänns meddela detta vid inlämnandet.

Tävlingen bedöms som vanligt av en extern jury, med utgångspunkt från de grundläggande
fotografiska parametrarna.och det är de 3 främst placerade fotograferna som tar pris i respektive klass..

Resultatet redovisas på fotoklubbens årsmöte senare i vår.

 

Välkommen till en spännande tävling.

Styrelsen