VTK Foto Inbjuder till

Fotoutflykt till Naturparken Hökälla

Tid: 17 bseptember kl 17.00

Plats : HÖKÄLLA  (fornnordiskt = källan vid höjderna), samling vid parkeringen Skogomevägen vid järnvägen

VTK-foto planerar en utflykt till naturparken Hökälla som är tidigare av havet vatten dränkt område och delade Hisingen i två öar.

Idag genomflytes området av Kvillebäcken som efter Tuveskredet 1977 förflyttade bäcken 50 m österut.

Mellan åren 1998-2002 förvandlades området till en grön “lunga” och skapade två dammar som har givet ett rikt fågel- och växtliv.

 

Hitta hit:

Med bil:  Kör förbi Stora Holm korsa Tuve leden  kör in på Tuveliden till Parkeringen omedelbart väster om järnvägen på  Skogomvägen. Se bif. bild (Thommys bild)

Med buss: 24 från Volvo It till  Hållplats   Hj. Brant. pl. och sedan buss 52 till  Hållplats Skogome fångvårdsanstalt. Gå 400 m västerut till parkeringen vid järnvägen.

 

Karta, se länk 

VTK-foto ansvarig: Torbjörn Sima 0703 97 29 49

Fotoklubben bjuder på fikabröd, men dryck får ni av praktiska skäl ta med själva!


Anmälan till

epost: Andreas Hamnebo