Hej Fotovänner,

 

NFFF Arbetsstipendium

 

"Nordiska Förbundet för Fotografi - NFFF har inrättat ett Arbetsstipendium, om för närvarande EUR500, som varje år utdelas till en fotoklubb eller enskild fotograf i respektive medlemsland. Totalt fyra stipendier om vardera EUR500/år.

 

Fotoklubb eller enskild fotograf, tillhörande något av medlemsförbunden RSF, SDF, NSFF och SKsL, kan ansöka om stipendiet för ett arbetsprojekt, vilket skall redovisas senast ett år efter erhållandet. Redovisning av projektet sker på NFFFs hemsida i sex månader efter projektets avslutande.

 

även NFFFs förbundsstyrelse kan utse kandidat utan föregående ansökan.

Ansökan inlämnas till NFFFs förbundsstyrelse på särskild ansökningsblankett."

 

Senaste ansökningsdag är i år den 30 september.

 

Sprid gärna denna information till era klubbmedlemmar så snart som möjligt.

 

Med bästa fotohälsningar

Nils-Erik Jerlemar

EFIAP/d1, GMPSA, ARPS, GPU CR5, HonENFFF, ER.ISF, ERSF/b, ICS.Safiiri, HonFICS, HonEUSPA, HonFUPHK…

Ordförande/President

Nordiska Förbundet för Fotografi - NFFF

Nordic Society of Photography

Långhällagatan 17

SE-212 30  Malmö

Sweden

+46-70-5610215

nejerlemar@gmail.com

www.nils-erikjerlemar.se

www.nordic.photoFör ansökningsblanketter kontakta Björn Kärf eller någon annan i styrelsen.