Sommartävling 2013
Vid ett medlemsmöte fick dem närbarande rösta på några bilder i varje klass. Sedan räknades rösterna och de bilder som fick flest röster
blev:
Färg 61 inskickade bilder   (alla bilder här)
1:a  "Rain in Rome" tagen av Leif Nyren
2:a  "Spegelblankt" tagen av Annicka Carlund
3:a  "Norge" tagen av Leif Nyren
4:a  "Spindel" tagen av Annicka Carlund
5:a  Säveån" tagen av Ulla Särnbratt

Då vi enbart ger 1 pris per fotograf och klass betyder det att Leif, Annicka och Ulla fickr var sin fotobok.
SvartVitt  13 inskickade bilder (alla bilder här)
1:a pris "Siesta" tagen av Casparis Van Mierlo.
Vi delade bara ut ett pris i svartvita klassen så Casparis fick också en fotobok.