FOTOKURSER

Kurser i Digital bildbehandling och Mörkrum:


Digital bildbehandling:

Kursen behandlar ett antal viktiga tekniker och moment i samband med digital bildhantering.
Kursen utgår från "Adobe Photoshop" , men är även tillämplig på andra liknande program som t.ex.
"Adobe Photoshop elements" och "Paint Shop Pro".
Kursen ges i form av föreläsningar med utrymme för frågor och diskussion.
I den mån tiden medger och det faller inom kursens ram kan vi diskutera praktiska fall och problem
som ni själva har råkat ut för.


Mörkrumsteknik:
Om intresse finns för ytterligare kurser i Mörkrumsteknik svartvitt så kan vi starta en sådan kurs
 

Anmäl intresse för kurserna genom mail till  Björn Kärf

 
 

  

Länk till dokumentationen av Digitalkursen 2005