Hur bokar jag fotolabbet  ?

 

Mail till: Björn Kärf  Epost: bjorn@bjorn-k.se

Nyckel kan sedan hämtas hos närmaste styrelsemedlem.

För att komma in i VAK krävs passerkort.