VTK:s Fotoklubbs styrelse 2017

Ordförande:
Björn Kärf, pensionär

Vice ordförande:
Leif Nyrén, HCL

Kassör:

Ulrika Brolin, China Euro Vehicle Technology AB

Sekreterare:
Uno Ekberg, pensionär

Ordinarie ledamöter:
Shahram Saghafi, Volvo Cars
Annicka Carlund, pensionär

Thommy Andersen, HCL

Suppleanter:
Andreas Hamnebo, China Euro Vehicle Technology AB
Casparis Van Mierlo, HCL
Piotr Fejgin, pensionär
Torbjörn Sima, pensionär

Aktivitets- och ansvarsområden:
Medlemsregister:
Ulrika Brolin

Medlemsavgifter:
Ulrika Brolin

Kopiering och utskick av information till medlemmarna:
Björn Kärf
Andreas Hamnebo

Medlemsmöten, Föredrag och Studiebesök:
Styrelsen

Mörkrumsbokning:
Styrelsen

Digitala utrustningen:

Björn Kärf
Thommy Andersen

Kursverksamhet (analog/digitalt):
Styrelsen

Tävlingar:
Styrelsen

Bibliotek (i mörkrummet):
Styrelsen

Webmaster:
Uno Ekberg
Björn Kärf
Thommy Andersen

Facebookansvariga:
Thommy Andersen

Firmatecknare var för sig:
Björn Kärf
Ulrika Brolin