Styrelsens sammansättning

 

VTK:s Fotoklubbs styrelse 2017

 

Ordförande: Björn Kärf, pensionär

Vice ordförande: Leif Nyrén, HCL

Kassör: Ulrika Brolin, China Euro Vehicle Technology AB

Sekreterare: Uno Ekberg, pensionär

Ordinarie ledamöter:
Shahram Saghafi, Volvo Cars
Annicka Carlund, pensionär
Thommy Andersen, HCL

Suppleanter:
Andreas Hamnebo, China Euro Vehicle Technology AB
Casparis Van Mierlo, HCL
Piotr Fejgin, pensionär
Torbjörn Sima, pensionär

Aktivitets- och ansvarsområden:
Medlemsregister:
Ulrika Brolin

Medlemsavgifter:
Ulrika Brolin

Kopiering och utskick av information till medlemmarna:
Björn Kärf
Andreas Hamnebo

Medlemsmöten, Föredrag och Studiebesök:
Styrelsen

Mörkrumsbokning:
Styrelsen

Digitala utrustningen:
Björn Kärf
Thommy Andersen

Kursverksamhet:
Styrelsen

Tävlingar:
Styrelsen

Bibliotek (i mörkrummet):
Styrelsen

Webmaster:
Uno Ekberg
Björn Kärf
Thommy Andersen

Facebookansvarig:
Thommy Andersen

Firmatecknare var för sig:
Björn Kärf
Ulrika Brolin