Styrelsens sammansättning

 

VTK:s Fotoklubbs styrelse 2018

Ordförande: Björn Kärf, pensionär

Vice ordförande: Annicka Carlund, pensionär

 

Kassör: Ulrika Brolin, China Euro Vehicle Technology AB

Sekreterare: Leif Rådeström, pensionär

 

Ordinarie ledamot:
Maria Wilén, Volvo Cars

 Suppleanter:
Andreas Hamnebo, China Euro Vehicle Technology AB
Nils Lind, Volvo Cars
Piotr Fejgin, pensionär
Torbjörn Sima, pensionär

Aktivitets- och ansvarsområden:
Medlemsregister:
Ulrika Brolin

Medlemsavgifter:
Ulrika Brolin

Kopiering och utskick av information till medlemmarna:
Björn Kärf
Andreas Hamnebo

Medlemsmöten, Föredrag och Studiebesök:
Styrelsen

Mörkrumsbokning:
Styrelsen

Digitala utrustningen:
Björn Kärf
Thommy Andersen*

Kursverksamhet:
Styrelsen

Tävlingar:
Styrelsen

Bibliotek (i mörkrummet):
Styrelsen

Webmaster:
Björn Kärf

Facebookansvarig:
Thommy Andersen*

 

Firmatecknare var för sig:
Björn Kärf
Ulrika Brolin

* Thommy Andersen ingår inte i styrelsen