yrelsens sammansättning

VTK:s Fotoklubbs styrelse 2018

Ordförande: Björn Kärf, pensionär
Vice ordförande: Annicka Carlund, pensionär
Kassör: Ulrika Brolin, China Euro Vehicle Technology AB
Sekreterare: 
Leif Rådeström, pensionär

Ordinarie ledamot:
Piotr Fejgin, pensionär
Suppleanter:
Aboozar Zarini, Volvo Cars
Nils Lind, pensionär
Torbjörn Sima, pensionär

Aktivitets- och ansvarsområden:
Medlemsregister: Ulrika Brolin
Medlemsavgifter: Ulrika Brolin
Kopiering och utskick av information till medlemmarna: Björn Kärf
Medlemsmöten, Föredrag och Studiebesök: Styrelsen
Mörkrumsbokning: Styrelsen
Digitala utrustningen: Björn Kärf, Thommy Andersen*
Kursverksamhet: Styrelsen
Tävlingar: Styrelsen
Bibliotek (i mörkrummet): Styrelsen
Webmaster: Björn Kärf
Facebookansvarig: Thommy Andersen*

 * Thommy Andersen ingår inte i styrelsen