VTK Fotoklubb – Om oss

 

Information

Styrelsen sammansättning och vem som ansvarar för vad, framgår av verksamhetsberättelsen och kan ses på vår hemsida enligt nedan. Om det är något du vill fråga om är det bara att kontakta någon i styrelsen. Information om klubben, tävlingar mm får du genom ;

Kurser

Ibland ordnar vi kurser, dessa börjar i allmänhet på hösten och/eller våren. Närmare information ges i anslutning till kursstart.

Tävlingar

För närvarande har vi två slags tävlingar.

  • Årets Bild anordnas en gång varje år, tävlingen meddelas normalt runt årsskiftet med resultatredovisning och prisutdelning i samband med årsmötet. Vi brukar då tävla i tre klasser, svartvitt, färgkort och digitalt efterbehandlade.Bilderna bedöms av en utomstående jury. Vanligtvis anlitar vi en annan fotoklubb.
  • Tävlingar med olika tema brukar anordnas ibland. Bilderna bedöms ibland av en utomstående jury eller ibland genom omröstning bland medlemmarna.

Föredrag med bildvisning

Ibland inbjuder vi en yrkesfotograf eller låter en medlem visa sina bilder. Om du själv har en intressant bildserie som du vill visa, ta kontakt med någon i styrelsen så kan vi diskutera visningen.

Studiebesök, Utflykter och Fotoresor

Vi arrangerar studiebesök, fotoutflykter och någon gång per år en längre resa med övernattning.

Utrustning för hemlån

Vi har en skärmkalibrator, en skanner för diabilder i magasin, en flatsbäddsskanner och en skanner för dia och småbildsfilm. Denna utrustning kan lånas hem av medlemmarna, information om utrustningen och hur den bokas finns på klubbens hemsida (www.vtkfoto.com).

Bibliotek

Vi har intressanta fotoböcker och tidskrifter som vi lånar ut till medlemmarna, vilka naturligtvis skall återlämnas snarast efter lånet. Biblioteket finns vid mörkrummet i VAK. Det finns en lista över dessa böcker på vår hemsida www.vtkfoto.com.