VTK Fotoklubb

VTK Fotoklubb är en ideell förening som bildades 1951 i Göteborg.
Syftet är att med gemensamt fotointresse som grund utbyta erfarenheter samt utveckla
sinnet för foto genom t ex föredrag, bildvisningar, tävlingar, kurser och diskussionsmöten.
Ett mörkrum med utrustning för framkallning, kopiering och förstoring samt böcker och
tidskrifter för hemlån finns att tillgå (så länge detta är praktiskt möjligt).
Annan digital utrustning för fotohantering kan också finnas för hemlån.

Läs mer här om våra stadgar