Hur blir jag medlem?

För medlemskap krävs att man är anställd tjänsteman i något av AB Volvo-koncernens bolag eller i något av Volvo Car:s bolag. Man kan även vara anställd i bolag som är knutna till och arbetar tillsammans med dessa bolag.
Pensionärer eller avtalspensionär från bolag ovan kan kvarstå som seniormedlem om önskemål finns.

Det finns även möjlighet att vara medlem om man har annan anknytning till ovanstående bolag eller till klubben, i sådant fall skall detta godkännas av styrelsen.

Du anmäler dig till antingen:

Björn Kärf: bjorn@bjorn-k.se
eller
Ulrika Brolin: ulrika.brolin@cevt.se