Hoppa till innehåll

Bli medlem

För medlemskap krävs att man är anställd tjänsteman i något av AB Volvo-koncernens bolag eller i något av VCC:s bolag, man kan även vara anställd i bolag som är knutna till och arbetar tillsammans med dessa bolag. Pensionärer eller avtalspensionär från bolag ovan kan vara seniormedlem om önskemål finns. Det finns även möjlighet att vara medlem om man har annan anknytning till ovanstående bolag eller till klubben, i sådant fall skall detta godkännas av styrelsen.

Du anmäler dig till antingen
Mats Nilsson, mats_nil@hotmail.com
eller Ulrika Brolin, ubrolin@bahnhof.se