Hoppa till innehåll

Stadgar

VTK Fotoklubb

VTK Fotoklubb är en ideell förening som bildades 1951 i Göteborg.
Syftet är att med gemensamt fotointresse som grund utbyta erfarenheter samt utveckla
sinnet för foto genom t ex föredrag, bildvisningar, tävlingar, kurser och diskussionsmöten.
Digital utrustning för fotohantering finns för hemlån.

Läs mer här om våra stadgar