Styrelsens sammansättning

VTK:s Fotoklubbs styrelse 2020
Ordförande:
Björn Kärf, pensionär

Vice ordförande:
Per Kangevall, pensionär

Kassör:
Ulrika Brolin, China Euro Vehicle Technology AB

Sekreterare:
Leif Rådeström, pensionär

Ordinarie ledamot:
Annicka Carlund, pensionär

Suppleanter:
Fredrik Westphal
Mats Elovsson
Mats Gregerup, pensionär
Torbjörn Sima, pensionär

Aktivitets- och ansvarsområden:
Medlemsregister:
Ulrika Brolin

Medlemsavgifter:
Ulrika Brolin

Kopiering och utskick av information till medlemmarna:
Styrelsen

Medlemsmöten, Föredrag och Studiebesök:
Styrelsen

Digitala utrustningen:
Björn Kärf
Thommy Andersen

Kursverksamhet (analog/digitalt):
Styrelsen

Tävlingar:
Styrelsen

Webmaster:
Björn Kärf

Facebookansvarig:
Thommy Andersen