VTK Foto inbjuder till:

Bilddiskussion – tema ”Trångt”

Tid: torsdag 10 februari 18:00-20:00 ca
Plats : Via Teams, länk i det mail ni fått

Skicka in några bildexempel på temat, de behöver inte vara nytagna .
Berätta lite om din bild. Har bilden en historia?
Hände något speciellt när bilden togs.
Annat roligt eller tråkigt med bilden.

Skicka dina bilder senast tisdag 8 februari,  till  tavling@vtkfoto.com. Skriv ”Trångt i rubriken.
Om bilderna är stora går det även att använda gratistjänsten ”Wetransfer”
https://wetransfer.com/ använd mottagarmail tavling@vtkfoto.com ange ditt namn och ”Trångt” i meddelanderutan.
Det går även bra om du under mötet delar bilderna via Teams.

Anmäl om du tänker delta genom att svara på det mail ni fått.

Välkommen!
VTK Foto Styrelsen